Voortgang Project

Informatieavonden

Op de informatieavonden hebben we ongeveer 200 geïnteresseerden kunnen verwelkomen.  Dit verrassende aantal was ongeveer twee maal het aantal aanmeldingen dat we hadden ontvangen. Op de avonden is informatie verstrekt over de opzet van het project, over de energiecoöperatie en Leon Jurg van Cobalt heeft een toelichting gegeven op de technische installatie die is geoffreerd. Anke Jurg heeft toegelicht hoe Cobalt de opdrachtgever ondersteunt  bij het terugvragen van de B.T.W.

Al met al kunnen we terugkijken op vier succesvolle bijeenkomsten.

Offerte aanvragen

Op dit moment hebben we  275 aanvragen om een offerte ontvangen. De termijn voor het aanvragen is inmiddels gesloten.

Concrete opdrachten

Offertes zijn mooi, maar uiteindelijk gaat het er om dat er panelen op het dak komen te liggen. De uitgebrachte offertes hebben tot nu toe geleid tot 91 concrete opdrachten. Inmiddels zijn 72 installaties voltooid en zijn er 1000 panelen gelegd!

Gerealiseerde installaties

De werkgroep heeft zich niet alleen gebogen over een scherpe offerte en een kwalitatief hoogwaardige installatie die wordt aangeboden. Zij hebben zich er ook van vergewist dat de aanbieder in staat zou zijn de opdrachten binnen een redelijke termijn uit te voeren.

Om een vinger aan de pols te houden hebben we navraag gedaan naar de ervaringen van opdrachtgevers. Uit het beeld dat we van het terug krijgen kunnen wij de concluderen dat we een goede keuzze hebben gemaakt