Warmteteam

Sinds kort beschikt de gemeente Nunspeet over een warmtecamera, waarmee woningen op warmtelekken gecontroleerd kunnen worden. NunspeetEnergie start deze winter de service om met deze camera de isolatie van uw woning te checken. Zo wordt inzichtelijk waar nog winst te behalen valt. De energiecoöperatie heeft een aantal vrijwilligers gevonden die zichzelf en anderen willen helpen het warmteverlies van de woning in kaart te brengen.

 

Aan de slag met de warmtecamera
In november begint een korte opleiding voor de vrijwilligers van het warmteteam die aan de slag gaan met de warmtecamera. In drie dagdelen worden zij opgeleid om de camera te bedienen en de verkregen informatie te interpreteren. Zodra de opleiding is afgerond en de weersomstandigheden geschikt zijn, gaan zij aan de slag.