Opbrengst project VeldhuizenEnergie

2020 was het beste jaar tot nu toe wat betreft het aantal zonne uren. Onze collectieve zonnestroominstallatie op het dak van Veldhuizenenergie heeft dan ook meer energie opgewekt dan verwacht. De jaaropbrengst in 2020 bedroeg maar liefst  41.038 MWh 

 

Uw aandeel in dit project

Heeft u zelf ook panelen in dit project? Om uw eigen aandeel te berekenen kunt u de jaarlijk opbrengst delen door 160 (het totaal aantal panelen van dit project). Vervolgens vermenigvuldigt u dit getal met het aantal participaties wat u heeft aangekocht. De uitkomst is het totaal aantal MWh wat uw aandeel heeft opgebracht. Om dit om te rekenen naar kWh vermenigvuldigt u de uitkomst met 1000.

 

Een voorbeeld:

Jaaropbrengst mrt. '18 - mrt. '19 41.167 kWh
Jaaropbrengst per paneel (160 panelen) 257,3 kWh
Uw opbrengst bij 6 panelen 257,3 * 6 = 1.543,8 kWh
Uw voordeel: teruggave energiebelasting